รายชื่อห้องพักรายวัน

ห้องพักรายวันกรุงเทพ
ห้องพักรายวันรามคำแหง
ห้องพักรายวันรังสิต
ห้องพักรายวันราม
ห้องเช่ารายวัน
ห้องพักรายวันโรงแรม
ห้องพักรายวันที่พักรายวัน
ห้องพักรายวันห้องรายวัน

ภาคเหนือ มี 9

1. ห้องพักรายวันเชียงราย
2. ห้องพักรายวันเชียงใหม่
3. ห้องพักรายวันน่าน
4. ห้องพักรายวันพะเยา
5. ห้องพักรายวันแพร่
6. ห้องพักรายวันแม่ฮ่องสอน
7. ห้องพักรายวันลำปาง
8. ห้องพักรายวันลำพูน
9. ห้องพักรายวันอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 19

1. ห้องพักรายวันกาฬสินธุ์
2. ห้องพักรายวันขอนแก่น
3. ห้องพักรายวันชัยภูมิ
4. ห้องพักรายวันนครพนม
5. ห้องพักรายวันนครราชสีมา
6. ห้องพักรายวันบุรีรัมย์
7. ห้องพักรายวันมหาสารคาม
8. ห้องพักรายวันมุกดาหาร
9. ห้องพักรายวันยโสธร
10. ห้องพักรายวันร้อยเอ็ด
11. ห้องพักรายวันเลย
12. ห้องพักรายวันสกลนคร
13. ห้องพักรายวันสุรินทร์
14. ห้องพักรายวันศรีสะเกษ
15. ห้องพักรายวันหนองคาย
16. ห้องพักรายวันหนองบัวลำภู
17. ห้องพักรายวันอุดรธานี
18. ห้องพักรายวันอุบลราชธานี
19. ห้องพักรายวันอำนาจเจริญ

ภาคกลาง มี 22

1. ห้องพักรายวันกรุงเทพมหานคร
2. ห้องพักรายวันกำแพงเพชร
3. ห้องพักรายวันชัยนาท
4. ห้องพักรายวันนครนายก
5. ห้องพักรายวันนครปฐม
6. ห้องพักรายวันนครสวรรค์
7. ห้องพักรายวันนนทบุรี
8. ห้องพักรายวันปทุมธานี
9. ห้องพักรายวันพระนครศรีอยุธยา
10. ห้องพักรายวันพิจิตร
11. ห้องพักรายวันพิษณุโลก
12. ห้องพักรายวันเพชรบูรณ์
13. ห้องพักรายวันลพบุรี
14. ห้องพักรายวันสมุทรปราการ
15. ห้องพักรายวันสมุทรสงคราม
16. ห้องพักรายวันสมุทรสาคร
17. ห้องพักรายวันสิงห์บุรี
18. ห้องพักรายวันสุโขทัย
19. ห้องพักรายวันสุพรรณบุรี
20. ห้องพักรายวันสระบุรี
21. ห้องพักรายวันอ่างทอง
22. ห้องพักรายวันอุทัยธานี

ภาคตะวันออก มี 7

1. ห้องพักรายวันจันทบุรี
2. ห้องพักรายวันฉะเชิงเทรา
3. ห้องพักรายวันชลบุรี
4. ห้องพักรายวันตราด
5. ห้องพักรายวันปราจีนบุรี
6. ห้องพักรายวันระยอง
7. ห้องพักรายวันสระแก้ว

ภาคตะวันตก มี 5

1. ห้องพักรายวันกาญจนบุรี
2. ห้องพักรายวันตาก
3. ห้องพักรายวันประจวบคีรีขันธ์
4. ห้องพักรายวันเพชรบุรี
5. ห้องพักรายวันราชบุรี

ภาคใต้ มี 14

1. ห้องพักรายวันกระบี่
2. ห้องพักรายวันชุมพร
3. ห้องพักรายวันตรัง
4. ห้องพักรายวันนครศรีธรรมราช
5. ห้องพักรายวันนราธิวาส
6. ห้องพักรายวันปัตตานี
7. ห้องพักรายวันพังงา
8. ห้องพักรายวันพัทลุง
9. ห้องพักรายวันภูเก็ต
10. ห้องพักรายวันระนอง
11. ห้องพักรายวันสตูล
12. ห้องพักรายวันสงขลา
13. ห้องพักรายวันสุราษฎร์ธานี
14. ห้องพักรายวันยะลา